VELKOMMEN TIL RÅDGIVER FELLESSKAPET

Agent for J&O Forest Fund

 

HVEM ER VI?

Rådgiverfellesskapet AS ble etablert i 2009 og tilbyr investeringsløsninger i selskaper vi selv er eiere i. Gode diskusjoner med mål om god avkastning med individuelt tilpasset risiko samt tett oppfølging er de overordnede mål i vår virksomhet.

Med utgangspunkt i den enkelte kundes avkastningsmål og risikovilje tilpasser våre fundere best mulig investering for den enkelte kunde.

Vår virksomhet kjennetegnes av en fornuftig kobling mellom risiko og avkastning og vi deltar ikke i selskaper som vi definerer som høyrisiko.

Vi bruker mye tid på å analysere og drøfte markedsbegivenheter slik at vi kan være mest mulig oppdatert og forberedt til enhver tid.

I dagens urolige marked har vi derfor valgt å ha fokus på selskaper som ikke har direkte korrelasjon til aksjemarkedet.

Ønsker du å vite mer om hvem vi samarbeider med kan du finne det under "muligheter" i menylinjen.

 

©2019 by Rådgiverfellesskapet. Proudly created with Wix.com